Le Nom hướng đến sự nhất quán trong các thông điệp, hình ảnh, hoạt động và chiến lược mà chúng tôi tự tin triển khai trong bốn lĩnh vực: Xây dựng Thương hiệu, Tổ chức Sự kiện, Quản lý Nghệ sĩ và Studio Nhiếp ảnh, Quay phim. Nỗ lực của Le Nom nhắm đến mục đích tối ưu hóa khoản đầu tư vào hoạt động truyền thông, quảng cáo ở bất kỳ hình thức truyền thống hay kỹ thuật số, trở thành lợi nhuận cho khách hàng.

line
To top